icon O TrainLMS - Learning Management System

LMS - systém pro řízení výuky, řeší administrativu, organizaci výuky a zpřístupňuje výukový obsah online.

Výhody TrainLMS:

icon 1. TrainLMS je plně online

Výhody tohoto řešení: spolupráce všech zúčastněných nehledě na místo, změny v systému se projevují okamžitě, nejsou nutné další instalace, snížení nákladů na údržbu systému.

icon 2. TrainLMS má svůj vlastní design

Design je možné plně přizpůsobit grafickým požadavkům klienta.
image

icon 3. TrainLMS má různé typy uživatelů s různými funkcemi

image
  Typy uživatelů: od běžného uživatele, přes lektora, autora kurzů až po administrátora.
  TrainLMS umožňuje:
 • správu uživatelů a přidělování přístupových práv, která reflektují strukturu organizace klienta
 • propojení lektora s uživateli formou zadávání úkolů, hodnocení, zpětné vazby
 • vytváření a editace skupin uživatelů
 • tvorbu vlastních profilů
 • podrobné statistiky o aktivitě uživatelů a kategorizovaných skupinách s filtrací a možností exportu do formátu Microsoft Excel

icon 4. Další funkce a doplňkové služby TrainLMS

 • Diskuse - zaštiťuje komunikaci uživatelů na všech úrovních. Jedná se např. o: přidávání poznámek k lekcím, privátní (user to user) a veřejnou (k lekci/úloze) diskusi, diskuse s lektory (komunikace one to many).
 • Kalendář – umožňuje navíc zobrazování individuálních vizuálních kalendářů konkrétním osobám a automaticky rozesílat upozornění konkrétním uživatelům.
 • Testy – vstupní a výstupní testy.
 • Certifikáty – po splnění předem nastavených kritérií vystaven certifikát o absolvování kurzu s osobními údaji účastníka.
 • Korektury textů – automatizovaný export textů pro korekturu, následný import opravené verze.
 • Mailer, napojení na SMS bránu – slouží k rozesílání informačních zpráv uživatelům např. při: zadání nového úkolu, vytvoření nové události v kalendáři, a také k automatickému zasílání zapomenutých hesel atd.
 • API LCMS – umožňuje komunikaci s externími aplikacemi - uživatelé se mohou jednotně přihlašovat k více aplikacím či převzít svůj profil z jiné aplikace.
 • E-learningové lekce – eCoaching – podrobně rozepsáno v Tvorba kurzu .
image
image