Pro získání 14-ti denního zkušebního přítupu je vyžadována registrace, která je zároveň účtem pro vstup do testovací instance TrainLMS.

 

Leave this empty:

http:// .trainlms.com  

Na této doméně bude vaše zkušební verze TrainLMS vytvořena.